Krogsbølle, Nørre Nærå, Bederslev, Uggerslev

Odense Amt, hefte 47

Martin Wangsgaard Jürgensen og David Burmeister

Nationalmuseet 2019

151 sider,  rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-408-3179-5

Køb hæftet

Nyt fra Fyn

Fra det tidligere Odense Amt er nu udgivet den første bog om kirkerne i Skam Herred.  Bogen gennemgår fire sognekirker på egnen nordvest for Otterup, nemlig Krogsbølle, Nørre Nærå, Bederslev og Uggerslev. Desuden belyses de to nedrevne middelalderkirker i landsbyerne Kørup og Agernæs og ikke mindst den renæssancekirke, der en gang lå ved herregården Kørup. 

Bemærkelsesværdigt inventar

I Krogsbølle er nu et smukt korbuekruficiks fra o. 1475-1500, som har levet en omflakkende tilværelse. Det kom først til kirken efter 1787, da Krogsbølle blev udvidet og sognet lagt sammen med Agernæs Sogn. Før da havde det prydet en anden kirke, man kan læse om i udgivelsen, nemlig Trefoldighedskirken ved Kørup fra 1602. Hvor krucifikset så hang oprindelig er mindre sikkert. Det er blevet formodet, at det nok kom til Trefoldighedskirken fra den gamle middelalderkirke i den nu forsvundne landsby, Kørup. Men eftersom Trefoldighedskirken blev bygget som afløser for sognekirken i Agernæs, er det mere oplagt, at krucifikset blev anskaffet til dén kirke.  

Herregårdskirke fra renæssancen

Udgivelsen gennemgår også den renæssancekirke, Podenbuskerne lod opføre ved deres herregård, Kørup. Kirken kom til at leve en omtumlet tilværelse. Både fordi den afløste middelalderkirken i Agernæs, men blev opført på modsatte side af fjorden, langt væk fra både præst og sognefolk, og fordi kirken igennem det meste af sin levetid var i meget dårlig stand. Alligevel er det en bemærkelsesværdig kirke, hvorfra der kendes ganske meget inventar, ikke mindst det enestående krystalkrucifiks, der nu er i Nationalmuseet.