Norup, Hasmark, Skeby, Gerskov

Odense Amt, hefte 44

Martin Wangsgaard Jürgensen og David Burmeister

Nationalmuseet 2018

108 sider,  rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 210,00

ISBN 978-87-408-3112-2

Køb hæftet

Nyt fra Fyn

Fra det tidligere Odense Amt er i juni udgivet to bøger, henholdsvis om kirkerne på halvøen Hindsholm øst for Odense Fjord, mens den seneste udgivelse tager hul på kirkerne i Lunde Herred på 'Sletten’ vest for Fjorden.  Bogen gennemgår seks kirker på egnen øst for Otterup, nemlig Norup og Skeby kirker, to nyere kirker i Hasmark (1892) og Gerskov (1925) og to nedlagte kirker.

Bemærkelsesværdigt inventar

Blandt de mange fine genstande, man finder i kirkerne er den særprægede fynske billedskærer Hans Nielsen Bangs meget karakteristiske prædikestol i Skeby Kirke fra 1650. Her finder man også et fornemt alterbordskrucifiks af elfenben, som kirkeejere Christian Sehested og Charlotte Amalie von Gersdorff formentlig har anskaffet i Frankrig og under alle omstændigheder gjorde brug af i deres private kapel, mens Christian Sehested tjente som ambassadør i Paris.

Herregårdskirker

Kirkerne er på hver deres måde præget af de lokale herregårdes indflydelse, og især Hofmansgave har sat et markant præg på kirkerne. Allerede i 1590’erne skænkede Pernille Rud og Frederik Qwitzow den nuværende altertavle og prædikestol til Norup, og det var Niels Erik Hofman-Bang, der var drivkraften var opførelsen af Hasmark Kirke i 1892. Endelig finder man malerier af hans datter, Ellen Hofman-Bang i flere af egnens kirker.