Viby, Mesinge, Dalby, Stubberup

Odense Amt, hefte 42-43

Kirstin Eliasen og Lasse Jonas Bendtsen

Nationalmuseet 2018

272 sider,  rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 210,00

ISBN 978-87-408-3111-5

Køb hæftet

Nyt om kirkerne på Hindsholm

Fra det tidligere Odense Amt er i juni udgivet to bøger, henholdsvis om kirkerne på halvøen Hindsholm øst for Odense Fjord og kirker på ’Sletten’ på vestsiden af Fjorden.

 

Kirkerne på Hindsholm tæller Viby, Mesinge, Dalby, Stubberup samt valgmenighedskirken Bethlehemskirken i Dalby. Kirkerne er, som det ofte er tilfældet på det frugtbare Fyn, meget forskellige og har undergået meget store ændringer i løbet af middelalderen.

Kirker fra middelalderen til 1898

Kirkerne i Mesinge og Dalby er formodentlig opført omkring 1200 og er af granit med skib og smallere kor, mens Stubberup Kirke, der er senromansk, og Viby Kirke, der er unggotisk, begge er opført af tegl. I senmiddelalderen er de alle forlænget mod vest, og i Viby, Mesinge og Stubberup blev det smalle kor erstattet af et langhuskor. 

 

I Viby fik dette tilføjet noget så usædvanligt som et sakristi i øst, hvorover der i 1700-årene opførtes et tårn til afløsning af et fritstående klokkehus. I Mesinge tilføjedes ved østgavlen et fornemt messeklokkespir. Stubberup kirke har haft fornemme rundbuefriser, der ved hjørnerne løb af på relativt brede lisener, og i vest har det været et kort tårn i skibets fulde bredde.

 

Valgmenighedskirken Bethlehemskirken i Dalby er opført 1898 efter tegninger ved arkitekt Andreas Bentsen, Vallekilde.

Et eller flere arbejder af Jens Asmussen

I Mesinge såvel som Dalby og Stubberup er det renæssancetidens inventar, der påkalder sig den største interesse. Alle tre kirker har således ensartede præste- og degnestole fra 1580'erne med højrenæssancens arkadefyldinger og skriftsteder. I Mesinge har samme snedker opsat et korgitter, hvoraf kun den nedre del er bevaret i dag. Her findes også en prædikestol fra 1594, der er tilskrevet Jens Asmussen, Odenses dygtigste billedskærer på denne tid. Asmussen har måske også været medvirkende 1591, da man lod en lidt ældre altertavle med bevægelige sidefløje ombygge til en tavle, der i højere grad svarede til tidens smag. 

Også andre renæssancearbejder

I Stubberup og Dalby har et ellers ukendt billedskærerværksted leveret en prædikestol o. 1625 (Stubberup) og to altertavler hhv. 1632 og 1633. Det hele er i prægtig senrenæssancestil og med billedrelieffer. Begge altertavler har et nytestamentligt billede i storfeltet (hhv. Nadveren og Opstandelsen) og et gammeltestamentligt i topfeltet (Samson med Gazas porte og Moses med Kobberslangen), som gennem kristendommens rige tradition for typologier kan læses som en præfiguration af Kristus.

Viby Kirke

Viby Kirkes interiør bærer præg af en omfattende fornyelse af inventar 1895. Døbefonten er dog middelalderlig, ligesom altersølvet også er af ældre dato, idet det er skænket 1641 af herskabet på Hverringe, en af sognets to herregårde. Der findes også en velbevaret gravsten med figurer af Jacob Viffert (†o. 1563) og Mette Rønnow (1533-1601), der besad sognets anden herregård Broløkke.