XVII. Vejle Amt

Bind nr. Hefte nr. Sidetal
1 1-6 1-568
2 7-11 569-1008
[3] 12- 1009-

Amtet er under udgivelse