III. Københavns Amt

Bind nr. Hefte nr. Sidetal
1   1-642
2   639(!)-1266
3   1257(!)-1756 og syv plancher (fig. 433-39)
4   1751(!)-2398