Vesløs Kirke

Vesløs Kirke

Gl. Feggesundvej 32

7742 Vesløs

Herred

Vester Han Herred

Amt

Thisted Amt

Andre navne
  • Vestløs Kirke
Filer

Andre kirkerelaterede databaser

Kalkmalerier i danske kirker

Danmarks middelalderlige altertavler

Orgelregistranten

 

 

Oplysninger om kirken og sognet kan findes på:

Sogneportalen

Kort til Kirken

 

Ved digitaliseringen af udgivelser ældre end ca. 2000 er teksten blevet OCR-genkendt for at muliggøre fritekstsøgning. Scanningsfejl kan derfor forekomme.