Indholdsfortegnelse for København

 

Bind 1


3-231

Vor Frue Kirke

232-452

Skt. Petri Kirke

459-621

Skt. Nikolaj Kirke

625-727

Helligåndskirken

Bind 2

3-222

Holmens Kirke

225-398

Trinitatis Kirke

233-237 Regenskirken

403-459

Kastelskirken

463-635

Vor Frelsers Kirke

Bind 2, tillæg 

3-101

Navneregister til 1.-2. bind

102-107

Kunstnere og håndværkere

Bind 3

3-152

Reformert Kirke

153-338

Garnisonskirken

 - Sophie Amalienborgs kirke

341-397

Frederiksberg Slotskirke

401-519

Frederiksberg Kirke

 - Ny Hollænderbyens kirke

Bind 4

5-72

Vartov Kirke

75-287

Christians Kirke

Bind 5

1-300

Christiansborg Slotskirke

301-460

Skt. Ansgars Kirke

461-776

Frederiks Kirke

Bind 6

7-12

Forsvundne kirker i København

13-19

Skt. Clemens Kirke

20-24

Gråbrødre Klosterkirke

25-28

Skt. Jørgens Hospitalskirke

29-30

Skt. Gertruds Kapel

31-35

Skt. Clare Klosterkirke

36-37

Skt. Annæ Hospitalskirke

39-44

Kirken uden for Nørreport

45-47

Kirkesalen i Christian IV's Tugt- og Børnehus

48-50

Slavekirken på Bremerholm

51-68

Kirken i Børnehuset på Christianshavn

69-82

Søkvæsthusets kirkesal

83-88

Pesthusets Kirke

89-108

Arresthuskirken

109-124

Vajsenhusets Kirke

125-146

Kirkerne i Ladegården

147-152

Stokhusets kirkesal

153-158

Brøndstræde Hospitalskapel

159-170

Kirken i Abel Cathrines Stiftelse

171-186

Kirken i Frederiks Hospital

187-191

Bedesal i det Harboeske enkefru-kloster

193-200

Kirken i Christians plejehus

202-216

Almindelig Hospitals kirkesal

217-220

Brødremenighedens bedesal

239-241

Projekterede kirker i København 1600-1750

241-242

Kirken ved Mønten

243-265

Skt. Anna Rotunda

266-271

Kirken i det projekterede Residensslot

272-283

Kirken i Nicodemus Tessin d.y.s projekterede residensslot

284-286

Christian VI's projekterede rundkirke i Ny-København

287-300

Tilføjelser og rettelser

302-356

Navneregister til 3.-6. bind