Kirstin Eliasen

Bygningsredaktør

Ansættelser

2014              Danmarks Kirker, Nationalmuseet, redaktør

2013              Nationalmuseet, akademiske medarbejder ved bogværket Danmarks Kirker samt gravminderegistrering, projektansættelse

2011-2012     Museet på Sønderskov, museumsleder

2010-2011     Nationalmuseet, Danmarks Middelalder & Renæssance, akademiske

medarbejder

2008-2010     Sydvestjyske Museer, afdelingsleder for Antikvarisk Afdeling samt

souschef

2002-2008     Nyborg Museum, museumsleder

2000-2001     Føroya Fornminnissavn (Færøernes Nationalmuseum), vikar for

direktøren (landsantikvar)

1995-2002     Føroya Fornminnissavn (Færøernes Nationalmuseum), projektleder for arkæologiske undersøgelser i flere perioder

1999-2000     Nationalmuseet, Danske Afdeling, museumsinspektør, vikar for redaktør ved bogværket Danmarks Kirker

1998-1999     Føroya Landsskjalasavn (Færøernes Nationalarkiv), vikar for

direktøren (landsarkivar)

1994-1998     Københavns Bymuseum, Roskilde Museum og Sorø Amtsmuseum, arkæolog og projektleder for forskellige arkæologiske undersøgelser mm.

 

Hverv

2009-             Medlem af Der Wissenschaftliche Beirat der deutschen

Burgenvereinigung

2011-2012     Bestyrelsesmedlem i The Association of Castles and Museums around

the Baltic Sea

2007-2009     Kasserer i The Association of Castles and Museums around the Baltic

Sea

2001-2008     Medlem af den af den færøske kulturminister nedsatte Kommission vedrørende restaureringsproblematikken ved den middelalderlige domkirkeruin i Kirkjubøur

2000-2001     Som landsantikvar formand for det færøske fortidsmindeudvalg

2000-2001     Som landsantikvar næstformand i det færøske overfredningsnævn

 

1998-2001     Medlem af et af den færøske kulturminister nedsat udvalg til revision af den færøske antikvariske lovgivning.

 

Uddannelse

2010              AU – LEAN-ledelse i praksis, Erhvervsakademiet Lillebælt

2007              Nordisk Museumslederuddannelse, Danske Museers Efteruddannelse

1998              Humanistisk datamatik og informatik, Københavns Universitet,

deleksamen

1994              Cand. phil. i Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet

1976              Studentereksamen, Føroya Studentaskúli

 

 

Publikationer

 • The Cathedral. Vaulting and roof”, Medieval Kirkjubøur. A Seminar of Pondering and Investigation August 7th-11th 2011. Under udgivelse. 
 • ”Drei spätmittelalterliche Bischofsburgen in Nordwestdänemark: Voergård, Spøttrup und Hald. Beispiele der sowohl kirchenpolitischen als fortifikatorischen Entwicklung der Bischofsburgen”, Burg und Kirche: Herrschaftsbau im Spannungsfeld zwischen Politik und Religion. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e.V. Reihe B: Schriften Band 13, Braubach 2013.
 • Sammen med Marianne Goral Krogh: ”Nyborg Slot. Status vedrørende de arkæologiske undersøgelser samt fremtidsperspektiver ved nye tværvidenskabelige undersøgelser”, Bygningsarkæologiske Studier 2006-08, Kbh. 2010. Publikation af bearbejdet foredrag fra forskningsseminar på Nyborg Slot 2006.
 • "Schloß Nyborg, Dänemark. Von der Burg zur Residenz”, Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e.V. Reihe B: Schriften Band 11 (2008).
 • ”Blev Nyborg grundlagt af Knud Prislavsen? – hvad siger kilderne?”, Nyborg – før & nu 2007 (Nyborg 2008).
 • ”Múrurin – den middelalderlige domkirke i Kirkjubøur på Færøerne. Udvalgte bygningsarkæologiske problemstillinger i relation til restaureringsarbejdet”, Simun V. Arge & Andras Mortensen (red.), Nordisk Ruinseminar, Tórshavn, Færøerne 2007, Tórshavn 2008.
 • ”Frederik II’s fastelavnsfest 1560 – om en særlig fastelavnssøndag på Nyborg Slot”, Nyborg – før & nu 2006, Nyborg 2007.
 • Bidrag til Eva Becher & Kurt Risskov Sørensen (red.), Østfyn i øjesyn, Kertemindeegnens Museer & Nyborg og Omegns Museer 2005. 
 • Danmarks Kirker, Odense Amt, hft. 18-19, 2001: forsvundne kirker i Odense. 
 • ”Antvorskov Kloster og Slot. Nye arkæologiske undersøgelser”, Helge Torm (red.), Sorø Amts Museum. Jubilæumsskrift i anledning af museets 80 årige beståen den 25. juni 1996, Sorø 1996 
 • ”Múrurin – den middelalderlige domkirke i Kirkjubøur på Færøerne”, Bygningsarkæologiske Studier 1995 (København 1995) 
 • ”Oversigt over det færøske bispesædes historie”, Fróðskaparrit, 43. bók. Annales Societatis Scientiarum Færoensis, Tórshavn 1995 
 • ”Domkirkeruinen, »Múrurin«, i Kirkjubø”, Fróðskaparrit, 43. bók. Annales Societatis Scientiarum Færoensis, Tórshavn 1995

 

 

Legat

2001              Christian og Ottilia Brorsons rejselegat for yngre videnskabsmænd og

                      -kvinder