Nørre Vedby Kirke

Nørre Vedby Kirke

Nr Vedby Kirkevej 10A, Nr Grimmelstrup

4840 Nørre Alslev

Herred

Falsters Nørre Herred

Amt

Maribo Amt

Andre navne
  • Nr. Vedby Kirke
Filer

Andre kirkerelaterede databaser

Kalkmalerier i danske kirker

Danmarks middelalderlige altertavler

Orgelregistranten

 

 

Oplysninger om kirken og sognet kan findes på:

Sogneportalen

Kort til Kirken

 

Ved digitaliseringen af udgivelser ældre end ca. 2000 er teksten blevet OCR-genkendt for at muliggøre fritekstsøgning. Scanningsfejl kan derfor forekomme.