Gørding, Vemb, Bur

Ringkøbing Amt, hefte 25

Anders C. Christensen, Birgitte Bøggild Johannsen

128 sider, rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-408-3015-6

Køb heftet

Ny bogudgivelse

Fra det tidligere Ringkøbing Amt er i november udgivet en bog omhandlende kirkerne i Gørding, Vemb og Bur. Kirkerne er alle beliggende nord for Storåen mellem Holstebro og Nissum Fjord, og udgivelsen afslutter dermed beskrivelsen af kirkerne i Hjerm Herred.

 

Der er tale om forholdsvis små kirker, hvis historie i vid udstrækning er forbundet med den nærliggende herregård Nørre Vosborg. Her boede f.eks. H. C. Andersen i juli 1859, hvor digteren gæstede den daværende ejer og kirkeejer, etatsråd Andreas Evald Meinert Tang, og i den forbindelse aflagde et besøg i Gørding Kirke. Siden den tid er der dog sket flere fornyelser i kirken, hvis alter nu prydes af Erik Heides ”Rosensky” fra 1972. Vemb Kirke er i forhold til mange af egnens andre kirker ikke opført af granitkvadre, men er hovedsagelig bygget af råt forarbejdede kampesten.

 

Kirken i Bur er til gengæld en kvaderstenskirke, hvis ejendommelige udformning har vakt undren siden de første, systematiske kirkeundersøgelser indledtes i 1800-tallet. Bygningen består i modsætning til langt flertallet af vore øvrige kvaderstenskirker af et langhus uden særskilt kor samt en bred apsis i øst. En arkæologisk udgravning har dog afsløret, at kirken formentlig var planlagt langt større, end tilfældet er. I kirken findes en senmiddelalderlig altertavle fra o. 1500 med fremstillinger af bl.a. dragedræberen Skt. Jørgen, Anna Selvtredje og Nådestolen. Tavlen, hvis nuværende bemaling fra 1997 er en opmaling af tidligere farvesætninger fra 1832 og 1908, er muligvis fremstillet i et lokalt værksted, idet figurudformningen har stor lighed med lignende figurer i Asp og Ferring kirker.

Læs kirkebeskrivelserne online

Gørding Kirke

Vemb Kirke

Bur Kirke